tingimused.

Tere Tulemast Veebilehele Fractory(Edaspidi yeyus),MIS在骨灰件SolutionsoÜ(Edaspidi Teadusepakkuja)AmetlikKodulehekülg。Käesolevteenuse奥特纳米斯莱彭(Edaspidi Leping)Reguleerib Fractory Platvorvi Kasutamise Tingimusi ning Lepingu Osapoolteks Ole ete Teie(Kasutaja)JA Fractory SolutionsOÜ,Asukohaga Raekoja平台16,51104,Tartu,Eesti(EdaspidiühiseltOsapooled)。

TeenUsele RegistreeRimiselVõiuteUstakasutamiselnõstubkasutajalepingu tingimustega,olles neid lugenud jatäielikultmõistnud。Teenueele注册器võiuredusekasutamiselnõstubkasutajalepingus osalema ningnõstub张塞尔梅塔·锡·蒂姆斯特ja privaatsuspoliisiga,sõltumatateenure legenteRimisevěiutekasutamise vornust
Lepingus osalemisega kinnitab kasutaja, et omab piisavat õigusvõimet lepingus osalemiseks. Kasutaja kasutab teenust ainult seaduslikel eesmärkidel, mis on vastavuses lepingus ja Fractory veebilehel //www.spectrumedix.com (edaspidi veebilehekülg) esitatud juhistes sätestatuga.

青少年kasutamine.

TeenUsepakkuja Haldab Ja HooldabVeebileheküljelKättesaadavatveebipõhistPlatvormi,MisvěimaldabKasutajalÜlesLaadidaoma Kahedimensiooniled(2D)Joonised TootmisProjektide Jaoks。FractoryHaldabMüüjapõhistTootmisProgrammi,Mis Koosneb Kolmanda Osapoole Tootjatest(Tarnijad),KES OnVõimelisedLäbiViimaTootmisteenuseidrelatory nimel,et pakkuda klientidele suuremattõhusustning parimat tootmisteenuste hinda ja kvaliteeti。Kui Klient LaadibüllesEnaSifikatsioOnid,Koostab ractory allhankelepinguühegatarnijatest,et valmistada asslavalt Kasutaja Tellimusele详细信息VõiOsad(Edaspidiühiselt详细信息)。
Detaili Tellimiteske Peab KasutajaÜles·洛杉矶瓦斯图乌斯(2D)Joonise Detailsile,Mida Kasutaja SoovibVastavaltKäesolevaleLepingule Valmistada。TellimisProtsessi jooksul Peab Kasutaja Nimekirjas esitatud Valikute JA arameTrite Hulgast Valima Atud Detaille Sobivad Valikud。Sõltuvaltpaksusestvěivadkehtidateatud piirangud materjalile。
Kasutajal在věimalikenne tellimuse KinnitamistNähaJaülevaadataurtory pakutud tellimus ning(tootmise ja tarne)maksumus。Mis Tahes Osa Valmistamise Leping Ei Eksisteri Enne Kui Fractory Teadvustab,Et Kasutaja on Tellimuse KinnitamisegaNūustunudrelacoryPakkumisega。
Kasutaja on Ainuisikuliselt vestutav Selle Eest,et Kasutaja esitatud OSA Spetsifikatsioonid Ja Muu Informatsioon Tellimuses Oleks Enne Tellimuse KinnitamistTäpneJaTäielik。Kasutajal Ei Ole LubatudPärastTellimuse Kinnitamist SpetsifikatsiooneParandadaVõiUuta。Kuna Iga Tellimus Valmistatakse Vissavalt Kliendi Spetsifikatsioonidele,Ei OleTellimustPärastKinnitamistvěimalikTühistada。
Fractoryvěibmis tahesajalpäringuesitamise,Tellimisevěitootmisprotsessijooksul tagasilükataja /vřitühistadamistahes tellimuse,Kui在Přhjendatavtehnilistevõimuude(nt probleemid detaili disaini puudutvavěidudeilegaalsusega)kaalutlustega。Sellistel juhtudel tagastab fractory Kogu attud Osa Eest Makstud Tasu。
Kasutaja Teadvustab JaNěustub,et teenusepakkujasõlmibkasutajaesitatud osade tellimustetäitmiseksallhankelepingudÜhegatarnijatestvõidelegeerib erminumedmõneluulviisil。Seega Teadvustab Janõustubkasutaja,et ractoryvõibjagada kasutaja esitatud spetsifikatsioone tarnijaga,et tellimusttöödeldaja valmistada。Kasutajal EiOleÜhtegikohustust tarnijale otse maksta。

Teie Konto,Parool Ja Turvalisus

Teenuse Kasutamiseksvõibteenusepakkujaküsidakasutajaltmõningatinformatsiooni(Ettevõttenimi,kontaktinformatsioonjne)。Kasutaja Kinnitab,et Kogu Teenuspakkujale esitatud kasutaja栖息的iteadmiste Kohaselt Kehtiv,TäielikJATäpne。
TeenUsePakkujaJätabindaleõigusepeatadavõilõpetadamistaheskasutajaõigusekasutada,Kui Kasutaja esitatatud Inforatioon Ei Ole Kehtiv,TäielikJA/VõiTäpne。
Kui kasutaja poolt teenusepakkujale esitatud informatsioon peaks muutuma, on kasutajal kohustus teenuspakkujat sellest koheselt teavitada.
Kasutajal Ei Ole LubatudVältidaVõiÜritadaVältidaFendusepakkujaKasutatavaidKasutajaAutentimissüteeme。Kasutaja onTäielMäääralScastutvkõigiMakseteJA Tegevust Eest,MIS Toimuvad TeenusKasutamiseKäigusVõiSelleTulemusena。
Kasutaja on vastutav mis tahes kahjustuste, kadude või maksumuste eest, mis võivad kasutaja teenuse kasutamise tulemusena teenusepakkujale või mis tahes kolmandale osapoolele tekkida.
Kasutaja on vastutav ka mis tahes kahjustuste, kadude või maksumuste eest, mis võivad teenusepakkujale või mis tahes kolmandale osapoolele tekkida, kui teenuse kasutamiseks kasutatakse kasutaja parooli, konto nime või konto informatsiooni. Niisiis on kasutaja vastutav paroolide ja mis tahes teenust või kasutaja isiklikku kontot puudutava informatsiooni konfidentsiaalsuse tagamise eest.
Kasutaja Peab Koheselt Teavitama teenusepakkujat(info@www.spectrumedix.com)Kasutaja ParooliVõiKontoVolitamataKasutamisest,Kui Ta Sellest Teada Saab。
Kasutaja teadvustab, et kõik sõnumid teenuse kasutamisel edastatakse krüpteerimata kujul.

mak

Kasutaja Maksab TeenUsePakkujaleKřigiKinnitatud Tellimuste,Rakendatavate Temenustasude Ja Kehtiva Tulumaksu Eest KohaldatavaMaksumääraga(ilma piiranguteta)欧元。
Kõik maksed on tasutavad ettemaksuna – kasutaja ei saa teenust kasutada enne kui kõik tasumisele kuuluvad maksed on teenusepakkujani jõudnud. Teenuse kasutamist puudutavad maksed saab teostada pangaülekande või krediitkaardiga. Võidakse aktsepteerida ka teisi makseviise vastavalt teenusepakkuja äranägemisele.
Krediitkaardi andmed ei ole teenusepakkujale nähtavad ega ligipääsetavad. Krediitkaardiga maksmisel suunatakse kasutaja krediitkaardimakse operaatori turvalisse keskkonda.
Krediitkaardimakseid saab katkestada ainult vastava taotlusega krediitkaardi välja andnud pangale. Sellisel juhul peab nimetatud taotlus sisaldama makse katkestamise põhjust.

kohale toimetamine.

骨灰兽医Pakkumised Sisaldavad Detaili Kohale Toimetamise HinnangulistKuupäeva,Mis Arvutatakse浩瀚Sisestatud andmetele。veebipõhisetellimissüsteemipoolt kooostatud kohale toimetamise tingimused annavad agau plaanitud kohale toimetamisekuupäevast,Kuid查看Ei Ole TeenusePakkujale Siduv。Hinnanguline Kohale ToimetamiseKuupäevPõhinebTöötingImustel,MIS在LepinguSõlmimiseHetkelRakendatavad,JA Tellimuse Valmistamissks Vajalike Materjalide Kohale ToimetamiseTäpselAjal。奎eelmainitudtöötingimustemuutusest VOIõigeaegselttellitud tellimuse valmistamiseks vajalike materjalide kohale toimetamise viivitusest tulenevalt esineb viivitus OSA kohale toimetamises,MIS EIsõltuFractory'st,pikendatakse kohale toimetamisekuupäevavastavalt vajadusele JA teenusepakkuja EI沃塔sellise viivituse EEST vastutust。

intellektuaalomand.

TeenUsepakkuja Annab KasutajalePiiratudTühistatavaMiteEksklusiivselitsentsi Veebilehe Kasutamiseks IsiklikelVõiÄrisisestelEesmärkidel。FractorySäilitabkõikomandićigusedja Intellektuaalomandiõõined teenusele ja selle sisule。Kasutajal Ei Ole LubatudJärgnevadTegevused Ega Selliste TegevusteVõimaldamineKolmandaleOsapoolele:

(a)veebilehe fractory.co ning Fractory hinnakujunduse ja sobitamise alloritmidepöördkodeerimine,Pöördtransleiminevõidekompileerimine;

(b)MIS TAHESMANUAALASALESVõI自动赛酱võimuude protseside Kasutamine和表达克拉迪斯克·萨拉塔·劳拉·洛杉矶·斯萨诸塞州斯萨尔德·斯塔尔德·瓦(Sisalduvatelt)veebilehekülgateltveebilehekülgatelt

(c)青少年Kasutamine SarnaseVõikonkureerivaveebilehe,RakenduseVõiTeenusvalmistamiseEesmärgil;

(d)青少年Kasutamine Mis Tahes EbaseaduslikulEesmärgil,SealHulgas Mis Tahes Tulirelvades KasutamiseksMõeldudPropuktide,Komponentide,ToodeteVõiTööriistadeValmistamine。

Kasutaja Sisend.

TeenUsepakkuja ei taotleomandižigustkasutajaspetsifikatsioonidelevõimistahes sisule,andmetelevěimaterjalidele,Mille Kasutaja LaadibüllsVõiTeebMuulViisiilKättesaadavaksFractory.Co Platvormil。Kasutaja Vastutab Ainuisikuliselt Teenusesseülles·劳拉德·斯萨斯

vercututus piiramine.

kuna valmistatavad OsadPřhinevadkasutaja spetsifikatsioonidel,ei garanteerivõiindlusta teenusepakkuja,et:(a)valmistatud Osad瓦斯拉德·蒂伊·瓦吉adustele;(b)Valmistatud Osad Sobivad Mis Tahes Konkreetkskseesmärgiksvõion tarustatavad;JA /VõI(C)瓦尔梅斯图德奥德在Defektivabad上。Temumpustvěivadmõjutadaviivitused,杜敏化jamudhäired。Teenualepakkuja ei Anna Temonustele garantiidvõiindlustust,Sealhulgas mittepiavalt teenus kvaliteedile,tõhususele,Mainele Ja Muudele Omadustele。Kasutaja Teadvustab Janõustub,et teadusepakkuja eivõtasystustustkolmandateosapoolte tegevusteeestees,Sealhulgas mistahes osadeyest,Mille在Valmistanud Kolmas Osapool,Ning KasutajaNěustub,eteiüritafractory'TempliselJuhulvertutuselevětta。

青少年ja sellelõpetamine

TeenUsepakkuja ei Anna Garantiid Teenus JaTarnijaSüteemideJõudluseSuhtes。KäesolevatLepingutvěpõpetada,KasPřhjendataultvõiMitte,Mis Tahes Hetkel,Teakvitades Kirjaliklut TeenusePakkujat(info@18.184.77.40)。Teadueapakkujavěiblähemaltuuridamistahes toiminguid,MisvěivadRikkudaKäesolevatLepingut,Ja Oma KaalutlustelLýpetadaKäesolevaLepinguMis Tahes Hetkel。

Lepingu Muutmine.

TeenualepakkujaVõibigal hetkel ilma eelneva teatamiseta muutakõikilepingus ja veebilehel esitatud tingimusi,Sealhulgas印度教。
Kõik sellised muutused jõustuvad koheselt pärast teenusepakkuja poolt veebilehel avalikustamist. Tugevalt soovituslik on veebilehe ja lepingu regulaarne kontrollimine, et olla teadlik kõigist sellistest muutustest.
Teenuse kasutamise jätkamisega pärast lepingus või veebilehel esitatud tingimuste avalikustamist nõustub kasutaja automaatselt avalikustatud muutustega tingimustes ja hindades.


lõppsätted

KäesolevatLepingutReguleerivad eesti Vabariigi Seadused。Kasutajaněustub,et Lepingu Inglisekeelne Versioon Reguleerib Kasutaja Ja TexingUpakkuja Vahelist Suhet。Kõikingkeeleelselepingutōlkedteistesse keytese在Atud Mugavuse Tagamiseks上。Juhul Kui Esineb Vastuolusid Lepingu Inglisekeelse Versiooni Ja Mis TahesTõlgitudversiooni Vahel,ülimuslikukslepingu Inglisekeelne Versioon。
Osapooled ei vastuta lepingus sätestatud kohustuste täieliku või osalise rikkumise eest, kui selle põhjuseks on vääramatust jõust tulenevad olud. Osapooled tõlgendavad vääramatust jõust tulenevaid olusid selliste oludena, mida osapoolel ei olnud võimalik lepingu sõlmimise hetkel ette näha ja mitte mingil viisil ära hoida või eemaldada. Selliste olude hulka kuuluvad: loodusõnnetused, streigid, tulekahjud, sõjad, riigiasutuste seaduslikud või ebaseaduslikud otsused jne.

Automaatne VeebilahendusLaserLõikuseKorraldamiseksüLeeuroooba liidu。后塞克敦德斯加。凯雷泰利米毒素。KoheneLigipääs。Krediitkaarti杆Vaja。
奥尔库塔托运人